Tel: 02 559 607 93
Velehradská 11
82108 Bratislava
Prihlásenie

Prihlásenie

Email:
Heslo:
Pamätať si prihlásenie

Rýchloservis Tvojautoservis.sk Bratislava

Certifikát - bloková výnimka

Bloková výnimka

Od roku 2004 je v platnosti na území Slovenskej republiky zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti "NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7. 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene nazývaná "Bloková výnimka".

Podstatou tejto blokovej výnimky je, že vodič so svojim autom v záruke nie je nútený jazdiť len do značkového servisu pre bežnú úpravu či servis.

Bez straty záruky môžete navštíviť akýkoľvek iný servis, ktorý je odborne pripravený (má certifikát) a pre akékoľvek opravy používa originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely!

Najdôležitejšie pre motoristov z blokovej výnimky:

  • bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004
  • ide o možnosť pre nezávislé servisy prevádzať značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky, samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
  • tak isto ide o možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch
  • možnosť neznačkového servisu a prístup k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom
  • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.

Táto bloková výnimka prešla zmenou a do platnosti vstúpila od 1.júna 2010.

Európska komisia sa rozhodla pre zmenu a tak odsúhlasila zákon, ktorý poskytuje výhodu motoristom a to vlastnou voľbou autoservisu, pričom automobilka ako pôvodný výrobca či značkový servis bude povinný uznať reklamácie aj vtedy, ak bolo vozidlo opravené či servisované aj v neznačkovom servise. Ďalšie zmeny sa týkali usporiadania predaja nových vozidiel.

Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si neprimerane dominantné postavenie na trhu. Medzičasom sa však situácia zmenila a Európska komisia na ňu zareagovala úpravou blokovej výnimky. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

Záruka naďalej pretrváva!

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Najdôležitejším podnetom na uskutočnenie zmien bol výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu, ktoré za posledné roky podľa európskej komisie tvoria takmer 40% nákladov na prevádzku vozidla. A tak komisia rozhodla, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať. Ak si majiteľ nechal opravu vykonať v inom než autorizovanom značkovom servise, výrobcovia ani importéri nesmú odmietať prijať reklamácie a ani nijak obmedziť záruku.

Takže podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009.

Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si diely od alternatívnych výrobcov.

Vyžiadajte si cenovú ponuku Rezervujte si termín online Vernostný program Tvoj Club